• Ikuti kami :

Syed Muhammad Naquib al-Attas tentang Jiwa: Sebuah Pengantar Ringkas

 • Adnin Armas
 • 11 Agustus 2017
 • 697

Manusia adalah makhluk hidup yang berbahasa (a language animal) atau makhluk hidup yang berbicara (al-hayawan al-natiq). Bagi Al-Attas, intelek merupakan substansi spiritual yang dengannya jiwa rasional mengenal kebenaran dan membedakannya dengan kesalahan.

Selengkapnya

Berlindung Kepada Pencipta Manusia: Mentadabburi Surat an-Nas

 • Samsul Amin
 • 04 Agustus 2017
 • 377

Bagi seorang Muslim, salah satu bentuk beribadah kepada Allāh adalah tawakkal dan memohon perlindungan kepada Allāh dari keburukan makhluk-makhluknya. Di antara makhluk-Nya, yang berlaku buruk kepada manusia adalah setan.

Selengkapnya

Pandangan Buya Mohammad Natsir Tentang Cerita Asyik Ma'syuk

 • Alit Prawatasari
 • 19 Juli 2017
 • 236

Bagi orang yang berpandangan l’art pour l’art ‘seni untuk seni’, cerita asyik ma’syuk bukanlah suatu masalah dalam berkesenian. Namun demikian, Buya Natsir memiliki pandangan lain mengenai hal tersebut.

Selengkapnya

Mohammad Natsir: Wajah Muslim Modernis Indonesia

 • Komunitas NuuN
 • 17 Juli 2017
 • 526

Gagasan-gagasan Pak Natsir tentang banyak hal berpokok pada pandangan para modernist Islam. Gagasannya tentang negara, Islam, dan tentang hubungan di antara keduanya dapat pula dilihat dari sudut pandang ini.

Selengkapnya

Makna ad-Din

 • Samsul Amin
 • 10 Juni 2017
 • 507

Oleh karena itu, bagi seorang Muslim agama bukan hanya seperangkat tata cara peribadatan dalam menyembah Tuhan atau sekadar kumpulan nilai-nilai. Islam ialah juga keseluruhan cara pandang terhadap realitas.

Selengkapnya

IKLAN BARIS