• Ikuti kami :

Obrolan Warung Kopi

Apa faedah mengenali seorang lelaki yang telah tiada, yang lahir dan wafat di abad lalu, bagi generasi kerlip lampu kamera sekarang ini? Jutaan lelaki telah lahir dan wafat pada abad 20 yang lalu. Namun, tak semua nama dapat dikenang. Tak semua sosok ..

14 Juli 2017

Tafakkur

Bagi orang yang berpandangan l’art pour l’art ‘seni untuk seni’, cerita asyik ma’syuk bukanlah suatu masalah dalam berkesenian. Namun demikian, Buya Natsir memiliki pandangan lain mengenai h ..

19 Juli 2017

Gagasan-gagasan Pak Natsir tentang banyak hal berpokok pada pandangan para modernist Islam. Gagasannya tentang negara, Islam, dan tentang hubungan di antara keduanya dapat pula dilihat dari sudut pand ..

17 Juli 2017

Makna ad-Din

Samsul Amin

Oleh karena itu, bagi seorang Muslim agama bukan hanya seperangkat tata cara peribadatan dalam menyembah Tuhan atau sekadar kumpulan nilai-nilai. Islam ialah juga keseluruhan cara pandang terhadap rea ..

10 Juni 2017